instrument


logo-dwarsfluit 3 3 med hr

In mijn lespraktijk werk ik met name met dwarsfluiten van het merk Yamaha of Azumi, en altijd met open kleppen. Deze kosten rond de 950,- Euro.  Open kleppen zorgt voor een betere techniek en houding, hetgeen de vingervlugheid ten goede komt en tevens veel blessure-leed kan voorkómen.

Indien er al een dwarsfluit aanwezig is, kan daar vaak prima op gestart worden. Na verloop van tijd zullen we dan samen bekijken of deze dwarsfluit nog goed aansluit bij het niveau van de leerling.

Indien er geen dwarsfluit aanwezig is, bestaat er de mogelijkheid om in Heerenveen bij de firma van der Glas een huur-koopcontract aan te gaan voor dit type dwarsfluit. Verdeeld over 1 of 2 jaren wordt de fluit afbetaald, met de mogelijkheid van                  .                                               tussentijds stoppen. Om een indruk te krijgen kunt u doorlinken naar:

                                                https://www.vanderglas.nl/instrument-kopen-op-basis-van-huurkoop/
© H.Fey-Berg augustus 2021